Dobrý den,

dovolte mi, abych se Vám všem představil. Jmenuji se Nathan.
Můj počátek sahá až do roku 1636, kdy mě na malé zahradě zakoupené od Šimona Hoška, jako velmi malý a chudý domek, postavil židovský zpěvák Löbl. V roce 1850 jsem díky Nathanu Grünbergerovi povyrostl o druhé patro.

Procházel jsem postupnými stavebními úpravami, poplatnými době, v níž můj tehdejší majitel žil, a rovněž majitelovy finanční možnosti.

V roce 2019 s novým vlastníkem přichází rozhodnutí o kompletní renovaci. S ohledem na moji cennou historii, jsem byl postupně citlivě opravován, a to včetně mého nového kabátku. Přesně takovým jsem se pyšnil v minulém století. Mám také vyspravené dva komíny a oba štíty. A co myslíte, že je ta zvláštní přístavba
na mém východním štítu? Ano, máte pravdu, jedná se v této zástavbě opravdu o ojedinělé prevéty.

Uvnitř teď skrývám jemné stavební úpravy, které Vás všechny vrátí do časů několik desítek až stovek let zpátky a propojí tak minulost s přítomností okamžiku.

Moje současné zařízení odpovídá všem předpisům a normám
a v rámci mých možností i zvýšeným nárokům dnešní doby. Během pěti let jsem se proměnil do podoby, která kombinuje starobylý šarm s komfortem současnosti.

 

V roce 2020 jsem byl prohlášen za nemovitou kulturní památku. Hrdě jsem se zařadil po bok svým známějším kolegům a tvořím zde, spolu s ostatními domy, harmonický celek této malebné židovské čtvrti zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

 

Níže se s Vámi podělím o úspěchy z posledních let.

V roce 2022 jsem za svůj nový kabátek prostřednictvím Vašich hlasů získal ocenění v krajské soutěži Zlatá jeřabina 2021.

V roce 2023 jsem měl tu čest reprezentovat naše krásné město na výstavě pod názvem „UNESCO spojuje“ v Kutné Hoře.

Nominace a účast v soutěži Památka roku 2023 v České republice.

V květnu 2024 jsem obdržel díky Vaší podpoře další ocenění v krajské soutěži Zlatá jeřabina 2023.

A  víte, proč se vlastně jmenuji Nathan? Moje jméno nese vzpomínku na jednoho z již zmíněných majitelů, který zde v 19. století žil, a jehož náhrobek spolu se jménem jeho choti Ráchel naleznete na místním židovském hřbitově. V blízké budoucnosti pro Vás chystám jedno milé překvapení, týkající se života mých původních majitelů.

Ale to už budu prožívat opět další příběh…

Teď Vám, jako malou ochutnávku, nabídnu několik málo snímků
z posledních pár let, kdy zde bylo trochu rušněji než obvykle…

 

Děkuji za Vaši podporu a přízeň.

NATHAN GENIUS LOCI 1636

 

Třebíčské tajemno se poprvé otevřelo. Židovské domy a dvorky se otevřely veřejnosti

Z víkendových akcí „ODvoDo“, 

23.3. - 24.3. 2024 a 27.4. - 28.4. 2024

 Židovská čtvrť je nedílnou součástí území památky světového dědictví Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči.

 Židovský dům v Blahoslavově ulici vznikl v roce 1636 na pozemku bývalé zahrady. Ve druhé polovině 17. století byl přestavěn a rozšířen. Nynější vzhled domu nejvíce ovlivnily klasicistní úpravy, zvláště nástavba z počátku 19. století, ke které patří i štuková výzdoba s nadokenními mušlemi. Přízemí doznalo změn ještě v roce 1931, kdy došlo k osazení výkladní skříně. Ve 20. století starší kombinaci stříkaných a hlazených omítek nahradila hladká novodobá omítka.

 Předmětný židovský dům je v soukromých rukou a během  let 2019 - 2024 prošel rozsáhlou a velmi specifickou stavební obnovou. Proběhla rekonstrukce uliční fasády, včetně obnovy štukových prvků a detailů, a repase autentických stavebních výplní (okna, dveře, výkladec). Velkým pozitivem je citlivá rekonstrukce interiéru v návaznosti na respekt vůči autentickým materiálům a specifickým výtvarným technikám. Předmětný židovský dům je unikátním dokladem tradičního židovského obydlí a velmi důstojně tak i v současnosti reprezentuje historii třebíčské židovské diaspory.

Na obnovu, hrazenou ze soukromých zdrojů, výraznou finanční částkou přispělo také město Třebíč a Kraj Vysočina. Předmětný židovský dům náleží k nejhodnotnějším stavbám na území třebíčské židovské čtvrti. Zaslouženě se tak těší pozornosti odborníků, návštěvníků třebíčských památek UNESCO a v neposlední řadě rovněž obyvatel Třebíče.

Zlatá jeřabina  2021

Zlatá jeřabina 2023

UNESCO spojuje

Výstava v Kutné Hoře 2023


Pamětní list za účast v soutěži

Obnova židovského domu

Zlatá jeřabina 2021

Obnova židovského domu

Zlatá jeřabina 2023

noviny kraje vysočina

Zlatá jeřabina 2023


FOTOGALERIE Z OBNOVY

FOTOGALERIE Z OBNOVY

Co na Vás uvnitř například čeká?

"Mezuza"

Její umístění na dveřní rámy podléhá náboženským pravidlům, známým jako halacha. Mezuza by měla být připevněna na pravé straně dveří, pohledem zvenčí, ve spodní části horní třetiny dveří (v případě vysokých dveří asi v úrovni ramen). Detailní pravidla jsou obsažena v textu Šulchan aruch. Schránku lze připevnit různými způsoby, jako jsou hřebíky, šroubky, lepidlo nebo oboustranná lepicí páska. Je důležité dbát na to, aby nedošlo k poškození svitku pergamenu uvnitř schránky, což by vedlo k jeho zneplatnění. Před vlastním připevněním se recituje požehnání. Každý Žid procházející dveřmi s mezuzou se ji dotýká konečky prstů a ty poté políbí.

 Mezuza zůstává v rámci židovské víry významným a oblíbeným náboženským symbolem. Ačkoliv se někdy vnímá jako talisman pro štěstí nebo ochranný amulet, její hlavní význam spočívá v symbolice smlouvy mezi Bohem a židovským lidem.


třebíčské památky unesco

 POZNEJTE TŘEBÍČ
WWW.VISITTREBIC.EU 


Již brzy zde pro Vás bude k nahlédnutí pár fotografií

z připravovaných stylových apartmánů

NATHAN a RÁCHEL.


info: 730 819 866

Děkuji za shlédnutí

NATHAN GENIUS LOCI 1636